Myntgata 2 - Kommer for salg

Historisk kvartal i hjertet av Oslo

Myntgata 2-kvartalet har en ev Oslos fineste beliggenheter og har gjennomgått flere forandringer opp gjennom årene. Bebyggelsen er oppført i siste halvdel av 1800-tallet, og utgjorde i hovedsak staller for de forskjellige våpengrenene tilhørende Akershus festning. Fra å være et kvartal bestående av staller, ridehus, flere små byggverk og to plassrom, består det i dag av fem bygninger omkring ett felles gårdsrom som totalt utgjør ca. 9 700 m2 BRA.

Kavalerikasernen er tilnærmet lik slik den opprinnelig ble bygget, men de to lengste stallbygningene har gjennomgått radikale forandringer. Artilleristallen ble bygget i 1861 og forlenget nordover i 1867. Kavaleristallen ble forlenget mot nord i 1894 og 1901. Begge stallbygningene ble kraftig ombygget da de ble tatt i bruk som kontorer i begynnelsen av 1950-årene. Det ble lagt inn et ekstra plan i byggene, og eksisterende vinduer ble murt igjen og erstattet av to rekker med vinduer.

Fastsatt planprogram

Forslag til planforslag lå ute til offentlig ettersyn i tidsrommet 12. mars til 23. april 2014. Hensikten med dette planarbeidet var å tilrettelegge for ny bebyggelse nord i kvartalet og en formålsendring av eksisterende bebyggelse. Planprogrammet ble fastsatt 8. januar 2015 og er tilgjengelig i dokumentsamlingen nedenfor.

Offentlig avklaring

I henhold til Statens avhendingsinstruks, har statlige instanser mulighet til å overta eiendommen til markedspris. Hvis ingen statlige instanser har behov for eiendommen, vil kommunen får mulighet til å erverve den på samme vilkår. Fristen for å melde sin interesse er 16. februar 2017.

Dokumenter som er sendt ut i forbindelse med avklaringsrunden, er tilgjengelig i dokumentsamlingen nederst på denne siden.

Utfallet av denne avklaringsrunden vil avgjøre om eiendommen ender opp i det åpne markedet eller ikke.

Saken oppdateres fortløpende

Reguleringer

Hele kvartalet er regulert til spesialområde med formål bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6 i reguleringsplan S-2508, stadfestet 25.11.80. I reguleringsbestemmelsenes § 2 heter det at: «Før bygningsrådet gir byggetillatelse, jfr. bygningslovens § 93 med vedtekt for Oslo, eller tillatelse til bruksendring, skal det foreligge uttalelse fra Byantikvaren og Riksantikvaren.»

Fasiliteter

Myntgata 2 ligger sentralt i bydel Sentrum i Kvadraturen i Oslo, men samtidig noe tilbaketrukket fra trafikk og folkemasser. Kvartalet føyer seg inn i Kvadraturens gatestruktur og danner overgang mellom Kvadraturen, Kontraskjæret/Rådhusplassen og festningsområdet. Kvartalet består av 5 bygninger omkring et gårdsrom som er avstengt med gjerder.

Fakta

Gårdsnr: 207
Bruksnr: 440
Adresse: Myntgata 2
Postnr: 0151
Poststed: OSLO
Bruksareal (m2): 10000
Bruttoareal (m2): 12700
Byggår: 1861-1901
Eierform: freehold
Tomt (m2): 16600
Beliggenhet: 2
Mer fakta om eiendommen

Beliggenhet

Registrer din interesse

Send

Megler

Morten Roland

Avdeling: DNB Næringsmegling AS

Mobil: 95756622

Postadresse: Postboks 1600 Sentrum

By: OSLO

Postnummer: 0021

Epost:  morten.roland@dnb.no

Kontakt

Eli Heggelund

Prosjektleder rådgivning og salg

481 73 424

eli.heggelund@skifte.no