Hva gjør Skifte eiendom?

Skifte eiendom er det forretningsområdet i Forsvarsbygg som leverer alle tjenester knyttet til avhending av eiendommer. I tillegg til å avhende forsvarseiendommer, tilbyr Skifte eiendom rådgivningstjenester til andre offentlige instanser som skal avhende eiendom. Våre ansatte er eksempelvis jordskiftekandidater, statsvitere, jurister og ingeniører, meglere og økonomer.

Miljøsanering av sjøbunn i Marvika, Kristiansand.Miljøsanering av grunn og sediment

Ulik forsvarsaktivitet har iblant påført naturen forurensing. Eksempelvis har skyte- og øvingsfelt blitt påført tungmetallforurensning. Tidligere forsvarseiendommer miljøsaneres derfor før salg eller overføring til grunneier. Vi ønsker å unngå ytterligere skade på naturen og å sikre en trygg etterbruk.

 

 

Løpegrav etter sikring på Rakke i Vestfold Rive-, rydde- og sikringsprosjekt

En betydelig del av eiendomsmassen forsvarssektoren avhender er objekter som av ulike grunner ikke kan selges. Prosjektledelse knyttet til rive- og ryddeprosjekt er derfor en sentral del av virksomheten. Eksempelvis sikres gamle fortifikasjoner for fremtiden slik at mennesker ikke blir utsatt for ulykker på grunn av etterlatenskaper eller farlige konstruksjoner.

 

Tidligere Olavsvern marinebase untenfor TromsøSalgsledelse

Salg av offentlig eiendom omfatter alt fra lett omsettelige eiendommer i sentrale strøk til spesielle objekt i marginale markeder. Salgene gjennomføres av prosjektledere med støttepersonell som er organisert på salgskontorene i Harstad, Hamar og Oslo.

 

IllustrasjonsfotoEiendomsutvikling

Utvalgte eiendommer, som har et ekstraordinært verdipotensial, utvikles før de selges. Dette gjøres ved å avklare rammeplaner, formål og utnyttelse med videre, slik at eiendommen fremstår med mindre risiko for en potensiell investor.

Bakgrunnen til Skifte eigedom

Skifte eigedom er eit forretningsområde i Forsvarsbygg som avhendar militære eigedomar i samsvar med Stortinget sine mål og retningslinjer. Ansvaret femner om miljøopprydding, tilrettelegging for ny sivil bruk og heile prosessen fram til nye eigarar tek over. Skifte eigedom samarbeider med lokale interesser i dette arbeidet. Verksemda sikrar inntekter til forsvarssektoren.

Ivan Fjeldheim-Pettersen

Seksjonssjef rådgivning og salg

975 24 802

ivan.fjeldheim-pettersen@skifte.no

Spesialist i forvandling

Slik forvandler vi eiendom