Etterbruk

Mange av eigedommane som vi avhendar har vore nytta til tung militær aktivitet. Ein del av eigedommane er forureina og øydelagt og vi ryddar mange av disse før dei leggast ut for salg. Tidligare militære områder og eigedom blir i dag nytta til eit mylder av ulike sivile verksemder og aktivitetar.

Klikk på linkene til høyre for å sjå eksempel på tidligare militære områder og eigedom som i dag blir nytta til eit mylder av ulike sivile verksemder og aktivitetar.


  • Slik forvandler vi eiendom

    05.04.2011
    Skifte eiendom har avhendet 2,8 millioner kvm offentlig eiendom siden 2001. Vi har lært mye om hvordan det best kan gjøres.

Skifte eiendom

Et forretningsområde i Forsvarsbygg som selger, rydder og miljøsanerer offentlig eiendom.