Skal de avhende offentleg eigedom?

Ingen avhendingsprosjekt er like, og ulike situasjonar krev ulike tilnærmingar. I enkelte tilfeller gjennomføres miljøtiltak parallelt med forebuing av sal. Vi kan yte hjelp til å gjennomføre konkrete avhendingsoppdrag fra frå A-Å, eller til deler av prosessen. Vi kan også gi råd undervis i avhendingsprosessen.
Analyse og strategiarbeid

Vi kan kartleggje kva som kan gi større verdi dersom du velger å selge, og kva du bør eie eller leie. Vi kan:

 • Kartleggje din eiendomsportefølje 
 • Gjennomføre eiendomsanalyser 
 • Yte hjelp med arbeide ut eigarstrategi
Gjennomføring av sal, men også å leggje til rette for ny bruk

Vi kan yte hjelp til selve salet, men også å rydde opp og leggje til rette for annen bruk. I samband med å legge til rette for ny bruk kan vi yte hjelp til å:

 • Rive bygg, rydde og trygje eiendom
 • Miljøsanere grunn og sjøbotn
 • Endre føremål - tiltak for å øke verdien

Foto: Forsvarsbygg og Scanpix

Slik forvandler vi eiendom:

 • Ekspert på forvandling

  Etterbruk

  11.11.2014
  Mange av eigedommane som vi avhendar har vore nytta til tung militær aktivitet. Ein del av eigedommane er forureina og øydelagt og vi ryddar mange av disse før dei leggast ut for salg. Tidligare militære områder og eigedom blir i dag nytta til eit mylder av ulike sivile verksemder og aktivitetar.
 • Vi ryddar før vi forlet ein eigedom

  29.07.2015
  Vi har eit mål om at det ikkje skal finnast forureining på eigedomane vi avhendar. Dersom vi finn forureining, ryddar vi opp føl vi sel. Dette er tøffe forpliktingar som vi tek på alvor.

Vi forvandler eiendom

Vårt kontor

Vi holder til på Grev Wedelsplass 5, Oslo sentrum. Du finner oss også på Hamar, i Harstad og i Bodø.

Spør meg om avhending

Ivan Fjeldheim-Pettersen

Seksjonssjef rådgivning og salg

975 24 802

ivan.fjeldheim-pettersen@skifte.no