Finn eiendom i nærheten

Se flere eiendommer

Rydde- og miljøprosjekt

Nyheter

For eldre nyheter, gå til nyhetsarkivet

Velg nyhetsbrevene du ønsker å abonnere på:Start abonnement
 
Etterbruk av eigedom

Etterbruk av eigedom

Mange av eigedommane som Skifte eiendom avhendar har vore nytta til tung militær aktivitet. Ein del av eigedommane er forureina og øydelagt og Skifte eiendom ryddar mange av disse før dei leggast ut for salg. Under kan du sjå eksempel på tidligare militære områder og eigedom som i dag blir nytta til eit mylder av ulike sivile verksemder og aktivitetar.