Finn eiendom i nærheten

Se flere eiendommer

Skal du avhende offentlig eiendom?

Skifte eiendom tilbyr rådgivning til alle offentlige aktører som skal avhende eiendom. Vi kan bistå i hele prosessen, fra innledende strategiske vurderinger og valg til operativ gjennomføring av salg.

  • Kartlegging
    Kartlegging
  • Eigedomsanalyse
    Eigedomsanalyse
  • Eigarstrategi
    Eigarstrategi
  • Forebuing og salsleiing
Les mer

Rydde- og miljøprosjekt

Nyheter

For eldre nyheter, gå til nyhetsarkivet

Velg nyhetsbrevene du ønsker å abonnere på:

Start abonnement

Etterbruk av eigedom

Mange av eigedommane som Skifte eiendom avhendar har vore nytta til tung militær aktivitet. Ein del av eigedommane er forureina og øydelagt og Skifte eiendom ryddar mange av disse før dei leggast ut for salg. Under kan du sjå eksempel på tidligare militære områder og eigedom som i dag blir nytta til eit mylder av ulike sivile verksemder og aktivitetar.

partnerweb

Logg inn i partnerweb
">