Finn eiendom i nærheten

Se flere eiendommer

Rydde- og miljøprosjekt

Nyheter

 • Midlertidig omlegging av pilegrimsleden

  01.09.2015
  Mandag 14. september starter Forsvarsbygg arbeidet med å rydde Banemyra skytebane i Levanger.
 • Siste tiltak på Huseby ferdigstilt 4. juni 2015

  08.06.2015
  Den 4. juni 2015 står den nye fotballbanen ferdig på Huseby. Dette er det siste tiltaket av i alt seks tiltak som Forsvarsbygg Skifte eiendom har gjennomført på dette området.
 • Skal søke etter blindgjengere i Kvenvikmoen skytefelt

  28.05.2015
  Mandag 8. juni starter Forsvarsbygg Skifte eiendom søk etter blindgjengere med skytefelthund i Kvenvikmoen skyte- og øvingsfelt. Arbeidet ferdigstilles senest fredag 26. juni.
 • Fredet Oddane fort

  13.05.2015
  Oddane fort i Vestfold regnes som et av de best bevarte tyskbygde kystfort i Norge. Tirsdag 12. mai, på dagen 70 år siden de tyske styrkene overlot Oddane fort til norske myndigheter, ble fortet fredet av Riksantikvaren.
 • Sikkerhetssonen må respekteres

  20.04.2015
  Ifm. oppryddingen av den 22 mål store leirduebanen ved tidligere Gimlemoen skyte- og øvingsfelt i Jegersberg er det opprettet en sikkerhetssone på 550 meter fra ytterkanten av området der ryddingen pågår.
For eldre nyheter, gå til nyhetsarkivet

Velg nyhetsbrevene du ønsker å abonnere på:

Start abonnement

Etterbruk av eigedom

Mange av eigedommane som Skifte eiendom avhendar har vore nytta til tung militær aktivitet. Ein del av eigedommane er forureina og øydelagt og Skifte eiendom ryddar mange av disse før dei leggast ut for salg. Under kan du sjå eksempel på tidligare militære områder og eigedom som i dag blir nytta til eit mylder av ulike sivile verksemder og aktivitetar.

partnerweb

Logg inn i partnerweb
">